Login | Søg

Hvem er vi

MatchMind tilbyder private og offentlige virksomheder vikarassistance, rekrutteringsløsninger og rådgivning i HR-spørgsmål. Vi opererer indenfor et bredt felt af brancher og fag fra afdelinger i Aalborg, Århus, Horsens, Kolding, Odense og Taastrup.

MatchMind ejes af Karin Brorsen, som har beskæftiget sig med bemanding og personaleudvælgelse i en lang årrække.

Karin Brorsen

 

"Vi skal give os 100% hver eneste dag, ellers har vi ikke gjort det godt nok. Det kræver topmotiverede medarbejdere. Succesopfyldelse er afgørende, men herudover lægger jeg vægt på vores evne til at forny og udvikle os. Vi skal hele tiden bevæge os og sætte nye mål..."

 

Vision og strategi
MatchMind’s vision er at indtage en fremtrædende position på det danske marked for vikarbemanding og rekruttering. Visionen realiseres ved, at vi agerer som en velfunderet og attraktiv samarbejdspartner, hvis ydelser baserer sig på en professionelt indstillet, kunderettet organisation, der trives med opgaverne og hele tiden udvikles.

Konstant kundefokus og en proaktiv tilgang til opgaverne udgør vores strategiske platform. Det forpligter og stiller store krav, men sikrer, at MatchMind’s høje kvalitets- og serviceniveau fastholdes som et af de bedste i branchen.

Sten på sten
MatchMind’s løsninger består af elementer, der er lige vigtige for det færdige resultat. Hvert element indgår i helheden. Samtidig betinger vores kvalitets- og servicekrav, at intet overlades til tilfældighederne. Det betyder, at det produkt vi præsenterer, bærer hele vejen igennem. Som en solid bygning på et sikkert fundament.

Nye medarbejdere

Det er med stor glæde vi i dette nyhedsbrev kan præsentere to nye, kompetente medarbejdere hos MatchMind.
Læs mere

MatchMind søger;

Projektleder/-sælger, Mink-Bürsten
Læs mere her

Projektleder til Valmont SM A/S
Læs mere her 

Tilbudsberegner til Dansk Fundering
Læs mere her

Entrepriseleder til Dansk Fundering
Læs mere her

Entrepriseleder
Læs mere her

Tjek også "Ledige jobs"